CURS ÎN VEDEREA OBȚINERII LICENȚEI UEFA A PENTRU ANUL 2017 – sesiunea de TOAMNĂ

CURS LICENȚA UEFA A PENTRU ANUL 2017 – sesiunea de TOAMNĂ

Începând cu data de 25 iulie 2017 până la data de 18 august 2017, Școala Federală de Antrenori anunță perioada de depunerea a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile licenței UEFA A.

            Primul Modul începe la data de 25 septembrie 2017.

            Astfel, perioada de înscriere începe marți, 25 iulie 2017, iar termenul limită de depunere a dosarelor este vineri, 18 august 2017.

            Cursul de licență UEFA A cuprinde 180 ore (conform Convenției UEFA 2015), 90 teoretice și 90 practice.

Numărul de candidați – 25.

Taxa cursului este de 1.600 de lei. La această taxă se adaugă suma de aproximativ 500 de lei c/val echipamentului JOMA.

 

      DOSARUL TREBUIE SĂ CONȚINĂ OBLIGATORIU URMĂTOARELE:

 • Copie xerox după cartea de identitate sau pașaport.
 • Dovada medicală care atestă că este sănătos clinic şi este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă (Centrul de Medicină Sportivă). 
 • Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic. 
 • Cazier judiciar.  
 • Dovada plății taxei* de depunere și analiză a dosarului.
 • Două fotografii tip buletin.
 • Copie xerox de pe diploma de bacalaureat (copie xerox legalizată)
 • Cerere tip – Înscriere curs Licența UEFA A.
 • Dosar plic.

                În conformitate cu prevederile art.6 alin.6 din Statutul Antrenorului - (Hot. CEx. Nr. 12 din data de 10 noiembrie 2014)....Pentru a putea susține examen de admitere în scopul promovării la o categorie superioară de licență se impune o durată minimă astfel:

         1.De la licența UEFA B la licența UEFA A - minim 2 ani;

         2.De la licența UEFA A la licența UEFA PRO – minim 2 ani.

Cumulativ, după obținerea licenței UEFA B antrenorii sunt obligați să facă dovada faptului că au exercitat funcția de antrenor pentru cel puțin un an pentru a avea dreptul de a se înscrie la examenul de admitere pentru licența imediat superioară.” 

                De asemenea, conform art. 9 din Convenția UEFA 2015 - ”1. În principiu, un cursant trebuie  să participe în proporție de 100% la cursurile de formare a antrenorilor organizate de o parte la convenție , în baza prezentei convenții.

2. În urma unei solicitări scrise și motivate a unui cursant, partea la convenție îi poate permite acestuia să recupereze unitățile din curs la care a absentat, cu condiția ca numărul total al absențelor să nu depășească 10%. Toate unitățile de curs la care a absentat trebuie recuperate în termen de 2 ani, recuperarea neputându-se întinde pe mai mult de un curs suplimentar.

EXAMENUL DE ADMITERE:

Perioada: 07 – 09 septembrie 2017

EXAMENUL DE ADMITERE va consta în:

 1.Examen practic

Cursă în suprafața de pedeapsă (imagine atașată anunțului) – stânga / dreapta pauză 30‶ (candidatul are dreptul la 2 încercări) – atașat model exercițiu

BAREM:

Bărbați:

 • 10: 60” – 65”
 • 9: 66” – 70”
 • 8: 71” – 75”
 • 7: 76 ”– 80”
 • 6: 81” – 85”
 • 5: 86” – 90”

         Femei:

 • 10: 81” – 85”
 • 9: 86” – 90”
 • 8: 91” – 95”
 • 7: 95” – 100”
 • 6: 100” – 105”
 • 5: 105” – 110”

                  Lovirea mingii cu piciorul în poartă fără ca mingea să atingă solul (bara se consideră execuție reușită) – atașat model exercițiu:

 • Bărbați – 5 execuții de la 35m
 • Femei – 5 execuții de la 20m

Notă: Executantul efectuează prima dată cursă în suprafața de pedeapsă într-o jumătate de teren după care se deplasează în cealaltă jumătate, unde efectuează lovirea mingii cu piciorul în poartă fără ca mingea să atingă solul. Deplasarea între zona în care se efectuează cursa în suprafața de pedeapsă și zona unde se efectuează lovirea mingii cu piciorul în poartă fără ca mingea să atingă solul NU ESTE CONTRACRONOMETRU.

BAREM

   Bărbați:

 • Nota 10: 5 / 5
 • Nota 8: 4 / 5
 • Nota 6: 3 / 5
 • Nota 5: 2 / 5
 • Nota 4: 1 / 5
 • Nota 3: 0 / 5

    Femei:

 • Nota 10: 5 / 5
 • Nota 8: 4 / 5
 • Nota 6: 3 / 5
 • Nota 5: 2 / 5
 • Nota 4: 1 / 5
 • Nota 3: 0 / 5

Joc la două porți:

Notă: Notă examenului practic reprezintă media aritmetică a celor 3 note de la probe (cursă în suprafața de pedeapsă, lovirea mingi cu piciorul în poartă fără ca mingea să atingă solul și joc) împărțită la 3.

 

      2. Interviu:

 • Prezentare C.V.

 

     3. Examen scris:

 • Întrebări cultură generală fotbalistică.
 • Întrebări din Metodologia pregătirii copiilor și juniorilor FRF. (site FRF, site SFA)
 • Conducerea unei echipe. Antrenorul de copii și juniori. – Dan APOLZAN (site SFA)
 • Tehnica și tactica jocului de fotbal. – Sorin CIOLCA (U.N.E.F.S.)
 • Teoria și metodologia antrenamentului. Periodizarea. – Tudor BOMPA (C.N.F.P.A.)

ORGANIZARE ADMITERE CURS*:

 • 07.09.2017, ora 09.00 – 18.00 ► Examen practic ADMITERE (Buftea sau Sud Arena)
 • 08.09.2017 ► Examen scris, ora 09.00 – 11.00 (sediul FRF – sala Nicolae Dobrin)

► 11.30 – 18.00: Interviuri candidați

 • 09.09.2017 ► 09.00 – 14.00: Interviuri candidați

*În cazul în care apar modificări, acestea vor fi publicate pe site-ul SFA.

NOTĂ:

    Din comisia de evaluare și examinare vor face parte membrii SFA, ai Comisiei Tehnice și personalități marcante ale fotbalului românesc.

                 *TAXA DE DEPUNERE A DOSARULUI LA CURSUL DE LICENȚA UEFA A este de 400 lei. Taxa de  depunere a dosarului nu este rambursabilă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informari

CODUL DE ETICĂ AL ANTRENORULUI

             Întrucât în ședința Comitetului Executiv din data de 27 iunie 2017 s-a indrodus în Regulamentul privind Statutul Antrenorului obligația antrenorilor de a-și însuși și de a respecta Codul de Etică al Antrenorului (prevedere inclusă în art.17 alin.1) lit.r) din Regulamentul privind Statutul Antrenrourlui), atașăm acest cod pentru a fi luat la cunoștință.

» detalii

» detalii

CURS DE OBȚINERE A LICENȚEI UEFA A - SESIUNEA DE TOAMNĂ

 CURS DE OBȚINERE A LICENȚEI UEFA A - SESIUNEA DE TOAMNĂ

» detalii

Workshop pentru Preparatori Fizici

            Federația Română de Fotbal organizează pe 24 iunie 2017 un work-shop de pregătire fizică cu traineri specialiști din Germania.

» detalii

FINALIZARE CURS ECHIVALARE LICENȚA UEFA B 2017

Perioada de finalizare a cursului de ECHIVALARE licență UEFA B este următoarea:

» detalii

Modul 3 licența UEFA PRO

 În perioada 19 - 21 iunie 2017 modulul 3 al licenței UEFA PRO se va desfășura la Timișoara, unde sunt invitați de marcă Massimo Lucchesi - colaborator al Asociației Antrenorilor de Fotbal din Italia de peste 15 ani - unul dintre cei mai buni teoreticieni din lume ,cel care a studiat metodele de antrenament ale lui Guardiola, Ancelotti, Luis Enrique, Koeman, Conte, Prandelli etc.

» detalii

ȘCOALA FEDERALĂ DE ANTRENORI - INFORMARE REFERITAORE LA ÎNCEPEREA ANULUI COMPETIȚIONAL 2018 - 2019

            Vă comunicăm că în ședința Comitetului Executiv al FRF din data de 05 iunie 2017, au fost aprobate următoarele modificări referitoare la completarea art.59 din ROAF, articol ce vizează angajarea antr

» detalii

UN NOU SEMINAR EVENIMENT LA TIMIȘOARA

UN NOU SEMINAR EVENIMENT LA TIMIȘOARA:

Obiectivul cursului este acela de a furniza participanților instrumentele organizării pe terenul de joc a unui parcurs didactic stimulant și eficace atât referitor la dezvoltarea abilităților individuale cât și în ceea ce privește organizarea jocului colectiv.

Toate aceste aspecte vor fi expuse în sesiuni teoretice în sală urmate de demonstrarea practică pe terenul de joc.

» detalii