CURS DE OBȚINERE A LICENȚEI UEFA B 2017 - sesiunea de toamnă

CURS LICENȚA UEFA B  PENTRU ANUL 2017 – sesiunea de TOAMNĂ                                

         Începând cu data de 24 iulie 2017 până la data de 17 august 2017, Școala Federală de Antrenori anunță perioada de depunerea a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile licenței UEFA B - sesiunea de toamnă.

            Cursul de licența UEFA B este programat să se încheie la finalul anului 2017, în luna decembrie cu examenele finale, iar taxa cursului este de 1.180 lei. La această taxă se adaugă o sumă de aproximativ 500 lei, sumă ce reprezintă c/val echipamentului JOMA.

            Astfel, perioada de înscriere începe luni, 24 iulie 2017, iar termenul limită de depunere a dosarelor este joi, 17 august 2017.

            Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

 • C.V.-ul care să cuprindă activitatea de jucător și activitatea de antrenor (dacă este cazul).
 • Diploma de bacalaureat (copie xerox legalizată)
 • Diploma de absolvire a facultății, dacă este cazul (copie xerox legalizată).
 • Copie după carnetul de antrenor cu specializare FOTBAL(*Carnetul de instructor obținut în urma absolvirii cursului de licență UEFA C sau eliberat de către orice instituție NU reprezintă același lucru cu cel de antrenor.)
 • Copie xerox după cartea de identitate.
 • Dovada medicală care atestă că este sănătos clinic şi este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă (Centrul de Medicină Sportivă). 
 • Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic.
 • Cazier.
 • Dovada plății taxei de depunere a dosarului* (în valoare de 400 lei).
 • Două fotografii tip buletin.
 • Cerere înscriere Licența UEFA B.
 • Dosar plic.

 

            Admiterea la cursul de licența UEFA B se va face în urma unui concurs:

            

           A. Examen PRACTIC –  Luni, 4 Septemnrie 2017

Toți candidații înscriși vor participa la proba practică.

Examenul practic va consta în două probe: un circuit tehnic și o probă de joc.

 

          1.Circuitul tehnic (imaginea este atașată anunțului) cuprinde o serie de elemente și procedee tehnice legate de conducerea mingii, lovirea mingii, dribling, preluarea orientată etc.. 

Descrierea circuitului tehnic:

Se pleacă de la conul indicat cu „Start” prin conducerea mingii, se efectuează slalom printre jaloane (dribling), ca în imagine, după care se execută o auto-pasă cu panoul din colț, urmată de o preluare orientată. Se continuă în conducere, trecând printre cele două jaloane, apoi se schimbă direcția prin exteriorul conului și se parcurge în viteză următoarea latură a terenului. Din nou schimbare de direcție prin exteriorul conului, urmată de conducere. După depășirea marcajului alb, jucătorul efectuează o auto-pasă pe poziție viitoare (mingea trebuie să treacă printre cele două jaloane, iar jucătorul să le ocolească prin exterior). Pentru încheierea probei, jucătorul trebuie să treacă cu mingea la picior de conul indicat cu „Sosire”. 

Se va puncta corectitudinea execuțiilor și nu timpul de parcurgere al traseului. Fiecare candidat are dreptul la două încercări. Cine consider că a parcurs foarte bine traseul poate renunța la a doua încercare.2.  Proba de joc va consta într-un joc la două porți.

Nota finală pentru examenul practic se va calcula făcând media aritmetică între notele de la cele două probe.

B.  EXAMENUL SCRIS va fi sub formă de grilă – 50 de întrebări din materia predată în facultățile de sport / școli postliceale, plus cunoștințe generale despre fotbal.

Bibliografia pentru examenul scris cuprinde:

 • Carte: Pedagogia sportului - Anton MURARU (CNFPA)
 • Carte: Fotbal. Conducerea unei echipe. Antrenorul de copii și juniori. - Dan APOLZAN (Site SFA)
 • Carte: Teoria și metodologia antrenamentului. Periodizarea. - Tudor BOMPA (CNFPA / IKG)
 • Cultură generală fotbalistică

 

            Data examenului teoretic este programată în data de 05 septembrie 2017.

 

Afișarea rezultatelor – vineri, 08 septembrie 2017.

Contestațiile vor putea fi făcute până luni, 11 septembrie 2017, ora 14:00.

Soluționarea contestațiilor va fi afișată pe data de 14 septembrie 2017.

Afișarea rezultatelor finale – miercuri, 13 septembrie 2017.

   

Organizarea cursului de licență UEFA B pentru anul 2017, sesiunea de toamnă:

 

 • MODULUL 1 – 18 - 21 septembrie 2017 
 • MODULUL 2 – 02 - 05 octombrie 2017 
 • MODULUL 3 – 16 - 19 octombrie 2017 
 • MODULUL 4 – 30 octombrie – 2 noiembrie 2017 
 • MODULUL 5 – 13 - 16 noiembrie 2017
 • EXAMENE FINALE – 18 - 20 decembrie 2017

                În conformitate cu art. 9 din Convenția UEFA 2015 - ”1. În principiu, un cursant trebuie  să participe în proporție de 100% la cursurile de formare a antrenorilor organizate de o parte la convenție , în baza prezentei convenții.

2. În urma unei solicitări scrise și motivate a unui cursant, parte ala convenție îi poate permite acestuia să recupereze unitățile din curs la care a absentat, cu condiția ca numărul total al absențelor să nu depășească 10%. Toate unitățile de curs la care a absentat trebuie recuperate în termen de 2 ani, recuperarea neputându-se întinde pe mai mult de un curs suplimentar.

!  Numărul de locuri – 25

NOTĂ:

                  Din comisia de evaluare și examinare vor face parte membrii SFA, ai Comisiei Tehnice și personalități marcante ale fotbalului românesc.

                *TAXA DE DEPUNERE A DOSARULUI LA CURSUL DE LICENȚA UEFA B este de 400 lei.

                   Taxa de analiză a dosarului nu este rambursabilă.

 

Informari

Modificări TAXE SFA

 Potrivit hotărârii Nr 1, punctul 7, a Comitetului Executiv din data de 12 ianuarie 2018, s-a aprobat modificarea taxelor și vizelor privind activitatea antrenorilor, după cum urmează:

 

Atasament: 
» detalii

Anunț examen final Licenta UEFA A 2017 toamnă

 Anunț examen final Licența UEFA A 2017 toamnă

» detalii

ÎN ATENȚIA ANTRENORILOR A CĂROR LICENȚA UEFA VA EXPIRA PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2017, inclusiv!

ÎN ATENȚIA ANTRENORILOR A CĂROR LICENȚA UEFA VA EXPIRA PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2017, inclusiv!

Școala Federală de Antrenori vă aduce la cunoștință faptul că în luna ianuarie NU se va mai organiza cursul pentru reînnoirea licențelor UEFA.

» detalii

Materiale Didactice

MATERIALE DIDACTICE

În curând o să reîncepem publicarea de materiale didactice pe specializările regăsite în activitatea Școlii Federale de Antrenori.

Pentru a putea accesa materialele publicate, trebuie să fiți membru al paginii materiale-sfa.frf.ro

» detalii

CURS PERFECȚIONARE POSESORI LICENȚA UEFA PRO_15 DECEMBRIE 2017

            În data de 15 decembrie 2017» detalii

Examene Finale UEFA A - sesiunea de primăvară 2017

Examene Finale UEFA A - sesiunea de primăvară 2017

 

» detalii