Referitor la cursul pentru obţinerea licenţei de preparatori fizici

Comisia Tehnică UEFA a intenţionat să introducă licenţe obligatorii pentru preparatorii fizici. S-au desfăşurat până în prezent două seminarii pilot, unul la Oslo, în luna februarie 2013, unde au fost prezenţi reprezentanţi din ţări cu fotbal avansat (ex. Spania, Germania, Anglia, Italia, Portugalia etc.) şi celălalt la Istanbul, în  luna august a.c., seminar la care a participat şi România pe lângă alte ţări (Ungaria, Croaţia, Turcia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Cehia etc.).  Totodată, la începutul anului viitor se va organiza ultimul seminar pilot la Moscova, pentru ţările vorbitoare de limbă rusă, unde vor participa ţări ca: Rusia, Letonia, Lituania, Ucraina, Georgia etc.

La Budapesta în perioada 07 – 11 octombie 2013, s-a desfăşurat cursul anual cu Directorii şcolilor naţionale de antrenori din Europa. Cu această ocazie a avut loc şedinţa Comisiei Tehnice UEFA (Comisia JIRA) în care s-a hotărât neacordarea licenţei de preparatori fizici în Europa.

Aşadar, Comisia Tehnică UEFA recomandă ca aceste cursuri să se organizeze la nivel naţional cu recunoaştere a diplomei doar pe plan intern, iar la aceste cursuri să participe numai absolvenţi de institute cu profil de educaţie fizică şi sport. Aceasta deoarece s-a considerat că pe parcursul celor patru ani de studii s-au acumulat suficiente cunoştinţe de fiziologie, anatomie, biochimie etc., specializarea urmând să se facă numai pentru fotbal.

 

Informari

REZULTATE FINALE EXAMEN DE ADMITERE LICENȚA UEFA B BUCUREȘTI 2019

 MODULUL I LICENȚA B BUCUREȘTI 13 - 17 MAI.

 LUNI 13 MAI CU ÎNCEPERE DE LA ORA 10:00 ÎN SALA NICOLAE DOBRIN DIN CADRUL F.R.F. 

» detalii

EXAMEN DE ADMITERE LICENȚA UEFA B BUCUREȘTI 2019

EXAMENUL DE ADMITERE pentru obținerea licenței UEFA B 2019 se va desfășura în perioada 22 – 23 aprilie 2019.

» detalii