Întrebări Frecvente - Școala Federală de Antrenori

Ce cursuri se fac la Școala de Antrenori din cadrul Federației Române de Fotbal?

Cursuri pentru obținerea Licenței UEFA PRO, A, B și C. Cu mențiunea că la momentul actual cursurile și înscrierile pentru licența UEFA C au loc în județe, prin intermediul Asociațiilor Județene de Fotbal/AMFB (Asociația Municipală de Fotbal București).

Federația Română de Fotbal, prin Școala Federală de Antrenori, NU organizează cursuri pentru obținerea calificării de antrenor de fotbal.

Care sunt condițiile pentru admitere la cursurile licenței UEFA C și ce acte trebuie depuse la dosar?

  • Cerere de înscriere

  • Vârstă minimă 18 ani (băieți și fete)

  • Adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru efort fizic

  • Fotocopie după C.I.

  • Copie legalizată după diploma de bacalaureat

  • Cazier juridic

  • 2 poze tip buletin

  • dosar plic

  • Chitanță doveditoare a achitării taxei (valoarea acesteia este stabilită de Asociația Județeană de Fotbal)

  • Susținerea și promovarea probelor examenului de admitere (teoretic și practic)

Ce înseamnă licența C și unde antrenează posesorii licenței UEFA C?

Persoanele care participă la cursul licenței UEFA C reprezintă instructori cu un grad superior de competenţă, dar nu sunt asimilaţi ca antrenori de fotbal calificaţi.  Carnetul de instructor nu reprezintă același lucru cu cel de antrenor.

Posesorii licenței C pot antrena în cadrul cluburilor de Liga a 4-a, a 5-a și a 6-a, atât la seniori, cât și la juniorii A1.

Pentru a participa la cursurile licenței UEFA B este suficient să fiu posesor al licenței C? 

NU. 

Pentru a putea accede la cursurile licenței UEFA B este necesar ca persoana respectivă să dețină carnetul de antrenor de fotbal. Formarea (calificarea) antrenorului de fotbal conform HG. nr. 343/30.03.2011 se realizează în cadrul: 

a) instituţiilor de învăţământ superior, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, acreditate sau autorizate în condiţii legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Federaţia Română de Fotbal;

b) studiilor de masterat cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, organizate de instituţiile de învăţământ superior, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Federaţia Română de Fotbal;

c) cursului de formare a antrenorilor cu durata de 1 an, organizat de Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, denumit în continuare C.N.F.P.A., în colaborare cu Federaţia Română de Fotbal;

d) altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, organizate de şcoli postliceale de antrenori sau de alte instituţii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Federaţia Română de Fotbal.

 Cine poate obţine carnetul de antrenor de fotbal?

 

Conform HG. nr. 343/30.03.2011 carnetul de antrenor de fotbal se eliberează la cerere, conform prevederilor legale în vigoare, şi poate fi obţinut de către:

a) absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Federaţia Română de Fotbal;

b) absolvenţii studiilor de masterat cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Federaţia Română de Fotbal;

c) absolvenţii altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizat de către alte instituţii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii, în baza protocolului încheiat de acestea cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Federaţia Română de Fotbal;

d) absolvenţii unor cursuri de formare a antrenorilor, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în condiţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Unde se eliberează carnetul de antrenor?

Se eliberează de către Ministerul Tineretului și Sportului prin C.N.F.P.A. – Centrul Național de Formare și Perfecționare al Antrenorilor din București.

Tel: 021.318.46.72 - informații pe www.cnfpa-sna.ro 

Care sunt cerințele pentru admiterea la cursul licenței UEFA B?

Principalele cerinţe pentru admiterea la cursul licenţei UEFA B sunt: deținerea de către candidat a carnetului de antrenor de fotbal și promovarea examenului de admitere. 

Condiții de înscriere: să posede diplomă de bacalaureat, carnet de antrenor (nu de instructor!), să nu aibă cazier, să fie apt din punct de vedere medical (inclusiv psihologic).

Unde îmi pot schimba carnetul de antrenor dacă s-a deteriorat?

La C.N.F.P.A. – Centrul Național de Formare și Perfecționare al Antrenorilor din București.

Tel: 021.318.46.72 

Ce instituții pot forma antrenori de fotbal?

Instituţiile care pot forma antrenori de fotbal, în baza protocolului încheiat de acestea cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Federaţia Română de Fotbal: 

* Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti – licenţă şi master

* Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe – licenţă şi master

* Universitatea “Ovidius” din Constanța – licenţă şi master

* Universitatea Transilvania din Brașov – licenţă şi master

* Universitatea din Piteşti – licenţă şi master

* Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – licenţă şi master

* Universitatea din Craiova – master

* Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti – master

* Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport – master

* Şcoala postliceală de antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu”

* Centrul Român de Studii Sportiv-Educaționale

* Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor – curs cu durata 1 an

Informari

REZULTATE PRELIMINARE EXAMEN DE ABSOLVIRE LICENȚA UEFA B BUCUREȘTI 2021

Contestațiile se depun în data de 05 iulie 2021. Contestațiile vor fi depuse în scris sau pe adresa de e-mail sfa@frf.ro, datate, semnate și înregistrate la registratura FRF.

» detalii

EXAMEN LICENȚA UEFA B

 Locul de desfășurare a examenului practic este stadionul PROGRESUL SPARTAC.

Adresa: Intrarea Vrabiei nr.30, sector 4, București.

» detalii

ANUNȚ!!!

 Datorită deciziei C.N.S.U. ca Municipiul București să intre în scenariul roșu începând cu data de 8 martie 2021, datorită creșterii de până la 3,05/1000, Federația Română de Fotbal prin departamentul SFA a fost nevoită să ceară în scris avizul D.S.P. București pentru desfășurarea examenului de admitere pentru Licența UEFA B prevăzut în perioada 10-12 martie 2021.

» detalii

EXAMEN LICENȚA UEFA B

Examenul de admitere va începe în data de 10.03.2021, ora 09:00. Solicităm tuturor candidaților prezența cu minimum 30 de minute înainte de ora planificată pentru începerea examenului, conform

» detalii

ANUNȚ!!!

  Vineri 05.03.2021 este ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere la Licența UEFA B

» detalii