Licenta > Licenta A

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE  PENTRU OBȚINEREA LICENȚEI UEFA A (sesiunea I) – PENTRU ANUL 2018
 

                        Începând cu data de 16 ianuarie 2018 până la data de 15 februarie 2018, Școala Federală de Antrenori anunță perioada de depunere a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile licenței UEFA A.

 

DOSARUL TREBUIE SĂ CONȚINĂ OBLIGATORIU URMĂTOARELE:

 • Copie xerox după cartea de identitate sau pașaport.
 • Dovada medicală care atestă că este sănătos clinic şi este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă. 
 • Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic.
 • Cazier judiciar.  
 • Dovada plății taxei* de depunere și analiză a dosarului.
 • Două fotografii tip buletin.
 • Copie xerox de pe diploma de bacalaureat (copie xerox legalizată sau originalul)
 • Copie după carnetul de antrenor
 • Copie după licența UEFA B.
 • Cerere tip – Înscriere curs Licența UEFA A.
 • Dosar plic.

 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.6 din Statutul Antrenorului - (Hot. CEx. Nr. 12 din data de 10 noiembrie 2014)

....

Pentru a putea susține examen de admitere în scopul promovării la o categorie superioară de licență se impune o durată minimă astfel:

 1. De la licența UEFA B la licența UEFA A - minim 2 ani;
 2. De la licența UEFA A la licența UEFA PRO – minim 2 ani.

Cumulativ, după obținerea licenței UEFA B antrenorii sunt obligați să facă dovada faptului că au exercitat funcția de antrenor pentru cel puțin un an pentru a avea dreptul de a se înscrie la examenul de admitere pentru licența imediat superioară.” 

                

EXAMENUL DE ADMITERE:

Perioada: 19 – 21 februarie 2018

EXAMENUL DE ADMITERE va consta în:

1. PROBA PRACTICĂ care se va desfășura în data de 19.02.2018 orele 09.00 locația urmând a fi anunțată în timp util.

 Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba practică.

 Nota minima de promovare a probei practice este 5.

Cursă în suprafața de pedeapsă – stânga / dreapta pauză 30‶ (candidatul are dreptul la 2 încercări) – atașat model exercițiu

BAREM:

Bărbați:                                                     

 • 10: 60” – 65”
 • 9: 66” – 70”
 • 8: 71” – 75”
 • 7: 76 ”– 80”
 • 6: 81” – 85”
 • 5: 86” – 90”

     Femei:

 • 10: 81” – 85”
 • 9: 86” – 90”
 • 8: 91” – 95”
 • 7: 95” – 100”
 • 6: 100” – 105”
 • 5: 105” – 110”

Lovirea mingii cu piciorul în poartă fără ca mingea să atingă solul (bara se consideră execuție reușită) – atașat model exercițiu:

 • Bărbați – 5 execuții de la 35m
 • Femei – 5 execuții de la 20m

Notă: Executantul efectuează prima dată cursă în suprafața de pedeapsă într-o jumătate de teren după care se deplasează în cealaltă jumătate, unde efectuează lovirea mingii cu piciorul în poartă fără ca mingea să atingă solul. Deplasarea între zona în care se efectuează cursa în suprafața de pedeapsă și zona unde se efectuează lovirea mingii cu piciorul în poartă fără ca mingea să atingă solul NU ESTE CONTRACRONOMETRU.

  

BAREM:

Bărbați:

 • Nota 10: 5 / 5
 • Nota 8: 4 / 5
 • Nota 6: 3 / 5
 • Nota 5: 2 / 5
 • Nota 4: 1 / 5
 • Nota 3: 0 / 5

Femei:

 • Nota 10: 5 / 5
 • Nota 8: 4 / 5
 • Nota 6: 3 / 5
 • Nota 5: 2 / 5
 • Nota 4: 1 / 5
 • Nota 3: 0 / 5

Joc la două porți

Notă: Notă examenului practic reprezintă media aritmetică a celor 3 note de la probe (cursă în suprafața de pedeapsă, lovirea mingi cu piciorul în poartă fără ca mingea să atingă solul și joc) împărțită la 3

 2. PROBA SCRISĂ  va fi sub formă de grilă – 50 de întrebări din tematica, plus cunoștințe generale despre fotbal, se va desfășura în data de 20.02.2018 orele 09.00 locația urmând a fi anunțată în timp util.

Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba scrisă.

Nota minima de promovare a probei scrise este 5.

BIBLIOGRAFIE

 1. Metodologia pregătirii copiilor și juniorilor FRF. (site FRF, site SFA)
 2. Tehnica și tactica jocului de fotbal. – Sorin CIOLCA (U.N.E.F.S.)
 3. Teoria și metodologia antrenamentului. Periodizarea. – Tudor BOMPA (C.N.F.P.A.)
 4. Conducerea unei echipe. Antrenorul de copii și juniori. – Dan APOLZAN (site SFA)

 

TEMATICA pentru proba scrisă cuprinde:

 • De ce este necesară o schimbare strategică?
 • Rolul acestui document.
 • Prezentarea succinta a viziunii.
 • Un mediu propice formării jucătorilor.
 • Practicarea unui fotbal modern.
 • Accent pe pregătirea prin joc.
 • Pregătirea adaptată etapei de vârstă.
 • Despre fotbaliştii copii şi junior.
 • Despre vârstele convenţionale şi clasificarea acestora.
 • Evoluţia şi complexitatea acesteia.
 • Copiii fotbalişti de 7-11 ani.
 • Creşterea intelectuală.
 • Creşterea socială.
 • Creşterea afectivă.
 • Creşterea etică.
 • Copiii fotbalişti de 12-15 ani.
 • Creşterea intelectuală.
 • Creşterea social.
 • Creşterea afectivă.
 • Creşterea etică.
 • Fotbaliştii între 16-18 ani.
 • Creşterea intelectuală.
 • Creşterea social.
 • Creşterea afectivă.
 • Creşterea etică.
 • Identificarea talentelor în fotbal
 • Antrenorul. Figura acestuia la primele vârste de instruire.
 • Categoriile de antrenori.
 • Competenţa antrenorului la primele vârste de instruire.
 • Autocunoaşterea.
 • Autoevaluarea.
 • Autoritatea şi lucrul în echipă.
 • Ce sarcini va avea antrenorul?
 • Sarcina educativă.
 • Sarcina de transformare a copiilor şi juniorilor.
 • Sarcina de moderaţie.
 • Sarcina de comunicare.
 • Antrenorul ca teoretician şi practician.
 • Numărul de jucători.
 • Antrenorul şi lipsa timpului.
 • Graba în a obţine rezultate imediate. Uzura antrenorului.
 • Triunghiul magic.
 • Familia.
 • Şcoala.
 • Grupul de prieteni.
 • Despre arbitri şi sarcina lor în joc.
 • Autoritatea arbitrilor.
 • Viziunea şi evaluarea jocului.
 • Arbitrajul şi conducerea echipelor.
 • Teoria antrenamentului.
 • Fundamentele antrenamentului.
 • Scopul antrenamentului.
 • Obiectivele antrenamentului.
 • Clasificarea procedeelor.
 • Adaptarea.
 • Super-compensarea: ciclu și adaptare.
 • Surse de energie.
 • Recapitularea ideilor de bază.
 • Dezvoltare multilaterală versus specializare.
 • Individualizarea.
 • Dezvoltarea modelului de antrenament.
 • Progresia încărcării.
 • Structurarea încărcării antrenamentului.
 • Recapitularea ideilor de bază.
 • Pregătirea fizică.
 • Exerciții de pregătire fizică.
 • Pregătirea tehnică.
 • Pregătirea tactică.
 • Pregătirea teoretică.
 • Recapitularea ideilor de bază.
 • Volumul.
 • Intensitatea.
 • Relația dintre volum și intensitate.
 • Densitatea.
 • Complexitatea.
 • Indicele solicitării generale.
 • Recapitularea ideilor de bază.
 • Oboseala și supraantrenarea.
 • Teoria refacerii.
 • Manevre și modalități de refacere.
 • Recapitularea ideilor de bază.
 • Periodizarea.
 • Periodizarea abilităților bio-motorii.
 • Periodizarea antrenării puterii.
 • Periodizarea rezistenței.
 • Periodizarea vitezei.
 • Periodizarea integrată.
 • Caracteristici și etape ale planului de antrenament anual.
 • Graficul planului de antrenament anual.
 • Criterii de alcătuire a unui plan anual.
 • Recapitularea ideilor de bază.
 • Forma de vârf.
 • Definirea descărcării.
 • Etapa competițională a planului anual.
 • Recapitularea ideilor de bază.
 • Microciclul.
 • Macrociclul.
 • Recapitularea ideilor de bază.
 • Importanța planificării.
 • Cerințele planificării.
 • Tipuri de planuri de antrenament.
 • Ședința de antrenament.
 • Ciclul zilnic de antrenament.
 • Modelarea planului de ședință de antrenament.
 • Recapitularea ideilor de bază.
 • Abilități bio-motorii.
 • Puterea.
 • Metode de antrenare a puterii.
 • Manipularea variabilelor de antrenament.
 • Implementarea unui sistem de antrenare a puterii.
 • Recapitularea ideilor de bază.
 • Clasificarea rezistenței.
 • Factori care afectează nivelul de rezistență aerobă.
 • Factori care afectează nivelul de rezistență anaerobă.
 • Metode de dezvoltare a rezistenței.
 • Metode de dezvoltare a rezistenței la eforturi de mare intensitate.
 • Recapitularea ideilor de bază.
 • Antrenarea vitezei.
 • Antrenarea agilității.
 • Conceperea programului.
 • Recapitularea ideilor de bază.

 

 3. Interviu:

Prezentare C.V.

SE VA DESFĂȘURA ÎN DATA DE 20 FEBRUARIE DE LA ORA 11.30 – 18.00, 21 FEBRUARIE ÎNCEPÂND CU ORA 09.00 LOCAȚIA URMÂND A SE ANUNȚĂ ULTERIOR.

Toți candidații înscriși au obligația de a participa la  interviu.

Nota minima de promovare a interviului este 5.

 

ORGANIZARE ADMITERE CURS*:

 • 19.02.2018, ora 09.00 – 18.00 ► Examen practic ADMITERE 20.02.2018 ► Examen scris, ora 09.00 – 11.00.

► 11.30 – 18.00: Interviuri candidați

 • 21.02.2018 ► 09.00 – 14.00: Interviuri candidați

 

 • 28 FEBRUAIRE 2018 – REZULTATE PRELIMINARE
 • 01 - 02 MARTIE 2018 – DEPUNERE CONTESTAȚII
 • 07 MARTIE 2018 -  REZULTATE CONTESTAȚII
 • 15 MARTIE 2018 – REZULTATE FINALE

*În cazul în care apar modificări, acestea vor fi publicate pe site-ul SFA.

!!! ABSENȚA LA ORICARE DINTRE PROBE ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA DIN CONCURS.

!!! MEDIA FINALĂ SE CALCULEAZĂ FĂCÂND MEDIA ARITMETICĂ ÎNTRE NOTELE DE LA PROBA PRACTICĂ,  NOTA DE LA PROBA SCRISĂ ȘI INTERVIU.

MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 5.

DACĂ MEDIA PRIMULUI SAU PRIMILOR CANDIDAȚI PICAȚI ESTE EGALĂ CU CEA A ULTIMULUI ADMIS, ACEȘTIA SUNT DECLARAȚI ADMIȘI.

!!! OCUPAREA LOCURILOR (DACĂ NUMĂRUL DE CANDIDAȚI DEPĂȘESTE NUMĂRUL DE LOCURI) ADMITEREA SE VA FACE ÎN ORDINEA MEDIILOR FINALE OBȚINUTE, CU PRECIZAREA CĂ MEDIA MINIMĂ DE PROMOVARE TREBUIE SĂ FIE 5.

REZULTATELE VOR FI AFIȘATE LA AVIZIERUL SFA/SITE SFA (www.sfa.frf.ro) LA DATA DE 07 MARTIE.

CONTESTAȚIILE VOR FI DEPUSE ÎN SCRIS (DATATE ȘI SEMNATE) ȘI ÎNREGISTRATE LA REGISRATURA FRF.

                Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de contestații numită de Conducerea SFA.

REZULTATELE CONTESTAȚIILOR VOR FI AFIȘATE LA AVIZIERUL SFA/SITE SFA (www.sfa.frf.ro)  LA DATA DE 07 MARTIE.

REZULTATELE FINALE VOR FI AFIȘATE LA AVIZIERUL SFA/SITE SFA (www.sfa.frf.ro) LA DATA DE 15 MARTIE.

 

  În conformitate cu art. 9 din Convenția UEFA 2015 - ”1. În principiu, un cursant trebuie  să participe în proporție de 100% la cursurile de formare a antrenorilor organizate de o parte la convenție , în baza prezentei convenții.

2. În urma unei solicitări scrise și motivate a unui cursant, partea la convenție îi poate permite acestuia să recupereze unitățile din curs la care a absentat, cu condiția ca numărul total al absențelor să nu depășească 10%. Toate unitățile de curs la care a absentat trebuie recuperate în termen de 2 ani, recuperarea neputându-se întinde pe mai mult de un curs suplimentar.

Numărul de locuri – 25

NOTĂ:

Din comisia de evaluare și examinare vor face parte angajati SFA, membrii ai Comisiei Tehnice și personalități marcante ale fotbalului românesc.

                *TAXA DE ÎNSCRIERE LA CURSUL DE LICENȚA UEFA A este de 400 lei (ACEASTĂ NU ESTE RAMBURSABILĂ).

         TAXA DE CURS ESTE DE 2.400 LEI.

CALENDAR CURS UEFA A – sesiunea I

Examene Admitere: 19 – 21 FEBRUARIE 2018

Modulul 1: 26 – 30 MARTIE 2018

Modulul 2: 23 – 27 APRILIE  2018

Modulul 3: 14 – 18 MAI 2018

Modulul 4: 18 – 22 IUNIE 2018

Modulul 5: 09 – 13 IULIE 2018

 

EXAMENE FINALE VOR FI ÎN URMĂTOARELE ZILE:

 • 30 IULIE
 • 31 IULIE
 • 01 AUGUST

 

 

 

Informari

REZULTATE PRELIMINARE EXAMEN DE ABSOLVIRE LICENȚA UEFA B BUCUREȘTI 2021

Contestațiile se depun în data de 05 iulie 2021. Contestațiile vor fi depuse în scris sau pe adresa de e-mail sfa@frf.ro, datate, semnate și înregistrate la registratura FRF.

» detalii

EXAMEN LICENȚA UEFA B

 Locul de desfășurare a examenului practic este stadionul PROGRESUL SPARTAC.

Adresa: Intrarea Vrabiei nr.30, sector 4, București.

» detalii

ANUNȚ!!!

 Datorită deciziei C.N.S.U. ca Municipiul București să intre în scenariul roșu începând cu data de 8 martie 2021, datorită creșterii de până la 3,05/1000, Federația Română de Fotbal prin departamentul SFA a fost nevoită să ceară în scris avizul D.S.P. București pentru desfășurarea examenului de admitere pentru Licența UEFA B prevăzut în perioada 10-12 martie 2021.

» detalii

EXAMEN LICENȚA UEFA B

Examenul de admitere va începe în data de 10.03.2021, ora 09:00. Solicităm tuturor candidaților prezența cu minimum 30 de minute înainte de ora planificată pentru începerea examenului, conform

» detalii

ANUNȚ!!!

  Vineri 05.03.2021 este ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere la Licența UEFA B

» detalii