Licenta > Licenta B

LICENTA B - Doar pentru cei care posedă carnete de antrenor cu specializarea fotbal.

(licenta de baza - copii si juniori)

 

Durata cursului: 03 februarie - 08 mai 2014. Dupa programa Şcolii Federale de Antrenori cursul cuprinde 

2 module intensive de câte 2 săptămâni, şi anume: 03 - 14 februari e 2014 şi 31 martie - 11 aprilie 2014

Numărul de locuri pentru acest curs este de 50. Dosarele de înscriere se primesc începând cu data de luni, 11 noiembrie 2013.

În cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, Şcoala Federală de Antrenori poate organiza sesiune de admitere, programul fiind anunţat ulterior.

 •  Conţinutul dosarului: 

Carnet de antrenor cu specializare fotbal.

- Copie xerox şi originalul după cartea de identitate.
- Dovada medicală care atestă că este sănătos clinic şi este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă (Centrul de Medicină Sportivă). 
- Certificat medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihic. 
- Două fotografii tip buletin.

- Dosar plic.
- Cazier.

 • Criterii de admitere speciale:
 1. Candidaţii care au obţinut locul 1-6 la Jocurile Olimpice, locurile 1-6 la Campionate Mondiale şi Campionate Europeane de seniori, locurile 1-6 la Campionate Mondiale  şi Campionate Europene de Tineret şi Juniori nu susţin examen de admitere.  De asemenea, participarea candidaţilor într-o semifinala şi finală de UEFA Champions League, UEFA Europa League, Super Cupa Europei, Cupa Inter Continentală, le conferă acestora dreptul de a nu susţine examen de admitere. Candidaţii care nu susţin examenul de admitere şi îndeplinesc cerinţele menţionate mai sus, vor fi obligaţi să prezinte dosarul de înscriere.
 2. Pentru sprijinirea şi dezvoltarea fotbalului feminin în România, vor fi acordate trei locuri  din oficiu candidatelor de sex feminin, care vor fi admise în ordinea mediilor pe care le-au obţinut în timpul examenelor. Dacă există mai multe candidate care vor concura pe cele trei locuri, acestea vor intra în competiţie cu ceilalţi candidaţi, aplicându-se pentru acestea criteriile de departajare finale.
 3. Candidaţii care au peste 300 jocuri oficiale la Liga 1 vor fi admişi din oficiu.
 4. Candidaţii cu peste 25 de jocuri internaţionale vor fi admişi din oficiu.
 • Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care va exista examenul de admitere:
 • Evaluarea cunoştinţelor candidaţiilor va fi făcută cu note de la 1 – 10.
 1. test de evaluare sub formă de interviu, minim nota 8;
 2. proba de aptitudini sub formă de joc, minim nota 7;
 3. teste tehnice, minim nota 7.
 • Media generală de  promovare va fi făcută prin împărţirea aritmetică a celor două note la trei.
 • Nota finală la SFA va fi minim nota 7.
 • Candidaţilor care obţin medii generale egale cu cea ultimului admis li se vor aplica criteriile de departajare finale.

 • Criterii de departajare finale:

Experienţa sportivă:

- jocuri în Liga I                         10 pct          

- jocuri Echipa Naţionala A     10 pct

jocuri în Liga a 2-a            9 pct           

- jocuri Echipa Naţională de Tineret-U.21, U.23   9 pct

jocuri în Liga a 3-a                    8 pct          

 - jocuri Naţionala Olimpica       9 pct

- jocuri Camp. Tinere Speranţe  7,5 pct          

-jocuri selecţionate Ligii                8 pct

- jocuri Juniori A şi B                      7,5 pct         

- jocuri U.19, U.18,U.17, U.16, U.15, U.14      8 pct

- jocuri Campionat Judeţean         7 pct         

- jocuri lot naţional Feminin A     10 pct

- jocuri Juniori C                               6 pct          

- jocuri echipele nationale feminin U.19, U.17    9 pct

- jocuri în Campionatul Feminin Liga I       8 pct

Notă:

În cazul menţinerii egalităţii şi după aplicarea criteriilor de departajare menţionate, alegerea candidatului admis se va face în funcţie de palmaresul de jucător.

 • DIVERSE
 1. Perioada de înscriere 11 noiembrie 2013 până la data de 10 ianuarie 2014.
 2. Taxa de înscriere la depunerea dosarului este: 400 lei.
 3. Taxa curs: 1.180 lei.
 4. Nu se admit scutiri medicale.Candidaţii vor fi obligaţi să aibă asupra lor un echipament complet care să cuprindă: tricou, chilot, adidas sau ghete de fotbal, jambieri, apărători, prosop.
 5. Contestaţiile de la Concursul de admitere pct. 1,2 şi 3 se vor depune în termen de 48 ore de la afişarea rezultatelor la sediul SFA.

Cerere de inscriere pentru Licenta UEFA B

Informari

REZULTATE FINALE CURS LICENȚĂ UEFA A - sesiunea de toamnă 2017

 REZULTATE FINALE CURS LICENȚA UEFA A - Sesiunea de toamnă 2017

Atașate sunt REZULTATELE FINALE ale admiterii la cursul de licență UEFA A - sesiunea de toamnă 2017.

Calendarul cursului de licență UEFA A - sesiunea de toamnă:

» detalii

CURS LICENȚA UEFA A - sesiunea de toamnă

 CURS LICENȚĂ UEFA A - sesiunea de toamnă 2017

Primul modul al cursului de licență UEFA A se va desfășura în perioada 25 - 29 septembrie 2017.

Locația: Sala Nicolae Dobrin din incinta Casei Fotbalului.

Ora: 10.00 dimineața.

» detalii

REZULTATE PROVIZORII LICENȚA UEFA A – SESIUNEA DE TOAMNĂ 2017

REZULTATE PROVIZORII LICENȚA UEFA A – SESIUNEA DE TOAMNĂ 2017:

» detalii

REZULTATE FINALE LICENȚA UEFA B – sesiunea de toamnă 2017

REZULTATE FINALE LICENȚA UEFA B – sesiunea de toamnă 2017

 

Atașate sunt rezultatele FINALE de admitere la cursul privind obținerea de licență UEFA B – sesiunea de toamnă 2017.

În urma soluționării contestațiilor depuse și pentru care s-a emis un răspuns individual, a fost reevaluată lista candidaților ADMIȘI în funcție de punctajele obținute ulterior.

 

» detalii

EXAMENE DE ADMITERE CURS LICENȚA UEFA B 2017 - SESIUNEA DE TOAMNĂ

 EXAMENE ADMITERE CURS LICENȚĂ UEFA B 2017 - sesiunea de toamnă:

       Examenele de admitere la cursul de licență UEFA B se vor desfășura după următorul calendar:

Perioada: 04 - 05 Septembrie 2017

 1. EXAMENUL PRACTIC - luni, 04 septembrie

Locație: SUD ARENA (Adresa: Șoseaua Vitan - Bârzești 5-7, București)

» detalii

CODUL DE ETICĂ AL ANTRENORULUI

             Întrucât în ședința Comitetului Executiv din data de 27 iunie 2017 s-a indrodus în Regulamentul privind Statutul Antrenorului obligația antrenorilor de a-și însuși și de a respecta Codul de Etică al Antrenorului (prevedere inclusă în art.17 alin.1) lit.r) din Regulamentul privind Statutul Antrenrourlui), atașăm acest cod pentru a fi luat la cunoștință.

» detalii

» detalii