Licenta > Licenta B

 INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE  PENTRU OBȚINEREA LICENȚEI UEFA B (SESIUNEA I) – PENTRU ANUL 2018

 

Începând cu data de 01 februarie 2018 până la data de 01 martie 2018, Școala Federală de Antrenori anunță perioada de depunerea a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile licenței UEFA B.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

 • C.V.-ul care să cuprindă activitatea de jucător și activitatea de antrenor (dacă este cazul).
 • Copie xerox de pe diploma de bacalaureat (copie xerox legalizată sau originalul)
 • Copie xerox de absolvire a facultății (copie xerox legalizată sau originalul), dacă este cazul.
 • Copie după carnetul de antrenor cu specializare FOTBAL(*Carnetul de instructor obținut în urma absolvirii cursului de licență UEFA C sau eliberat de către orice instituție NU reprezintă același lucru cu cel de antrenor.)
 • Copie xerox după cartea de identitate.
 • Dovada medicală care atestă că este sănătos clinic şi este apt pentru efort fizic, eliberată  de o policlinică competentă.
 • Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic.
 • Cazier judiciar.
 • Dovada plății taxei de depunere a dosarului* (în valoare de 400 lei).
 • Două fotografii color tip ¾ recente.
 • Cerere înscriere Licența UEFA B
 • Dosar plic.

 

            EXAMENUL DE ADMITERE constă în:

            1. PROBA PRACTICĂ se va desfășura în data de 12.03.2018 – 13.03.2018 orele 09.00 locația urmând a fi anunțată în timp util.

Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba practică.

Nota minima de promovare a probei practice este 5.

Nota finală pentru proba practică se va calcula făcând media aritmetică între notele de la circuitul tehnic și de la cel de joc.

 

Proba practică cuprinde urmatoarele: un circuit tehnic și o probă de joc.

 

Circuitul tehnic este cel din imaginea de mai jos și cuprinde o serie de elemente și procedee tehnice legate de conducerea mingii, lovirea mingii, dribling, preluarea orientată etc..

 

            Descrierea circuitului tehnic:

Se pleacă de la conul indicat cu „Start” prin conducerea mingii, se efectuează slalom printre jaloane (dribling), ca în imagine, după care se execută o auto-pasă cu panoul din colț, urmată de o preluare orientată. Se continuă în conducere, trecând printre cele două jaloane, apoi se schimbă direcția prin exteriorul conului și se parcurge în viteză următoarea latură a terenului. Din nou schimbare de direcție prin exteriorul conului, urmată de conducere. După depășirea marcajului alb, jucătorul efectuează o auto-pasă pe poziție viitoare (mingea trebuie să treacă printre cele două jaloane, iar jucătorul să le ocolească prin exterior). Pentru încheierea probei, jucătorul trebuie să treacă cu mingea la picior de conul indicat cu „Sosire”. 

Se va puncta corectitudinea execuțiilor și nu timpul de parcurgere al traseului. Fiecare candidat are dreptul la două încercări. Cine consider că a parcurs foarte bine traseul poate renunța la a doua încercare.

Un joc la două porți.

 

2. PROBA SCRISĂ  va fi sub formă de grilă – 50 de întrebări din tematică, plus cunoștințe generale despre fotbal, se va desfășura în data de 14.03.2018 orele 09.00 locația urmând a fi anunțată în timp util.

Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba scrisă.

Nota minimă de promovare a probei scrise este 5.

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Fotbal. Conducerea unei echipe. Antrenorul de copii și juniori. - Dan APOLZAN (Site SFA)
 2. Teoria și metodologia antrenamentului. Periodizarea - Tudor BOMPA (CNFPA)

TEMATICA pentru proba scrisă cuprinde:

 • Despre fotbaliştii copii şi juniori
 • Despre vârstele convenţionale şi clasificarea acestora
 • Evoluţia şi complexitatea acesteia
 • Copiii fotbalişti de 7-11 ani 
 • Creşterea intelectuală  
 • Creşterea socială 
 • Creşterea afectivă
 • Creşterea etică
 • Copiii fotbalişti de 12-15 ani
 • Creşterea intelectuală
 • Creşterea socială 
 • Creşterea afectivă
 • Creşterea etică
 • Fotbaliştii între 16-18 ani
 • Creşterea intelectuală
 • Creşterea socială
 • Creşterea afectivă
 • Creşterea etică
 • Identificarea talentelor în fotbal
 • Antrenorul. Figura acestuia la primele vârste de instruire
 • Categoriile de antrenori
 • Competenţa antrenorului la primele vârste de instruire
 • Autocunoaşterea
 • Autoevaluarea
 • Autoritatea şi lucrul în echipă
 • Ce sarcini va avea antrenorul?
 • Sarcina educativă
 • Sarcina de transformare a copiilor şi juniorilor
 • Sarcina de moderaţie
 • Sarcina de comunicare
 • Antrenorul ca teoretician şi practician
 • Numărul de jucători
 • Antrenorul şi lipsa timpului
 • Graba în a obţine rezultate imediate. Uzura antrenorului
 • Triunghiul magic
 • Familia
 • Şcoala
 • Grupul de prieteni
 • Despre arbitri şi sarcina lor în joc
 • Autoritatea arbitrilor
 • Viziunea şi evaluarea jocului
 • Arbitrajul şi conducerea echipelor

 

Teoria antrenamentului, Fundamentele antrenamentului

 • Scopul antrenamentului
 • Obiectivele antrenamentului
 • Clasificarea procedeelor
 • Adaptarea
 • Supercompensarea: ciclu și adaptare
 • Surse de energie
 • Recapitularea ideilor de bază
 • Dezvoltare multilaterală versus specializare
 • Individualizarea
 • Dezvoltarea modelului de antrenament
 • Progresia încărcării
 • Structurarea încărcării antrenamentului
 • Recapitularea ideilor de bază
 • Pregătirea fizică
 • Exerciții de pregătire fizică
 • Pregătirea tehnică
 • Pregătirea tactică
 • Pregătirea teoretică
 • Recapitularea ideilor de bază
 • Volumul
 • Intensitatea
 • Relația dintre volum și intensitate
 • Densitatea
 • Complexitatea
 • Indicele solicitării generale
 • Recapitularea ideilor de bază
 • Oboseala și supraantrenarea
 • Teoria refacerii
 • Manevre și modalități de refacere
 • Recapitularea ideilor de bază
 • Periodizarea
 • Periodizarea abilităților bio-motorii
 • Periodizarea antrenării puterii
 • Periodizarea rezistenței
 • Periodizarea vitezei
 • Periodizarea integrată
 • Caracteristici și etape ale planului de antrenament anual
 • Graficul planului de antrenament anual
 • Criterii de alcătuire a unui plan anual
 • Recapitularea ideilor de bază
 • Forma de vârf
 • Definirea descărcării
 • Etapa competițională a planului anual
 • Recapitularea ideilor de bază
 • Microciclul
 • Macrociclul
 • Recapitularea ideilor de bază
 • Importanța planificării
 • Cerințele planificării
 • Tipuri de planuri de antrenament
 • Ședința de antrenament
 • Ciclul zilnic de antrenament
 • Modelarea planului de ședință de antrenament
 • Recapitularea ideilor de bază
 • Abilități bio-motorii
 • Puterea
 • Metode de antrenare a puterii
 • Manipularea variabilelor de antrenament
 • Implementarea unui sistem de antrenare a puterii
 • Recapitularea ideilor de bază
 • Clasificarea rezistenței
 • Factori care afectează nivelul de rezistență aerobă
 • Factori care afectează nivelul de rezistență anaerobă
 • Metode de dezvoltare a rezistenței
 • Metode de dezvoltare a rezistenței la eforturi de mare intensitate
 • Recapitularea ideilor de bază
 • Antrenarea vitezei
 • Antrenarea agilității
 • Conceperea programului
 • Recapitularea ideilor de bază

Cultură generală fotbalistică.

 

NOTĂ:

!!! ABSENȚA LA ORICARE DINTRE PROBE ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA DIN CONCURS.

!!! MEDIA FINALĂ SE CALCULEAZĂ FĂCÂND MEDIA ARITMETICĂ ÎNTRE NOTA DE LA PROBA PRACTICĂ ȘI NOTA DE LA PROBA SCRISĂ, MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE FIIND 5.

DACĂ MEDIA PRIMULUI SAU PRIMILOR CANDIDAȚI PICAȚI ESTE EGALĂ CU CEA A ULTIMULUI ADMIS, ACEȘTIA SUNT DECLARAȚI ADMIȘI.

!!! OCUPAREA LOCURILOR (DACĂ NUMĂRUL DE CANDIDAȚI DEPĂȘEȘTE NUMĂRUL DE LOCURI) ADMITEREA SE VA FACE ÎN ORDINEA MEDIILOR FINALE OBȚINUTE, CU PRECIZAREA CA MEDIA MINIMĂ DE PROMOVARE TREBUIE SĂ FIE  5.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE DE 25.

REZULTATELE VOR FI AFIȘATE LA AVIZIERUL SFA/SITE SFA LA DATA DE 16 MARTIE – REZULTATE PRELIMINARII.

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN PERIOADA 19 MARTIE – 20 MARTIE. CONTESTAȚIILE VOR FI DEPUSE ÎN SCRIS (DATATE ȘI SEMNATE) ȘI ÎNREGISTRATE LA REGISRATURA FRF.

Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de contestații numită de Conducerea SFA.

REZULTATELE FINALE VOR FI AFIȘATE LA AVIZIERUL SFA/SITE SFA LA DATA DE 23 MARTIE.

 

            În conformitate cu art. 9 din Convenția UEFA 2015 - ”1. În principiu, un cursant trebuie  să participe în proporție de 100% la cursurile de formare a antrenorilor organizate de o parte la convenție , în baza prezentei convenții.

2. În urma unei solicitări scrise și motivate a unui cursant, partea la convenție îi poate permite acestuia să recupereze unitățile din curs la care a absentat, cu condiția ca numărul total al absențelor să nu depășească 10%. Toate unitățile de curs la care a absentat trebuie recuperate în termen de 2 ani, recuperarea neputându-se întinde pe mai mult de un curs suplimentar.

NOTĂ:

Din comisia de evaluare și examinare vor face parte angajati SFA, membrii ai Comisiei Tehnice și personalități marcante ale fotbalului românesc.

TAXA DE ÎNSCRIERE LA CURSUL DE LICENȚA UEFA B este de 400 lei (ACEASTA NU ESTE RAMBURSABILĂ).

TAXA DE CURS ESTE DE 2.100 lei. 

CALENDAR:

LICENȚA B UEFA -  SESIUNEA I

 

12 - 14     MARTIE                                           EXAMENE ADMITERE

09 - 13     APRILIE                                           MODULUL 1

23 - 27     APRILIE                                           MODULUL 2

30 APRILIE – 4 MAI                                       MODULUL 3

21 - 25     MAI                                                   MODULUL 4

18- 22      IUNIE                                                EXAMENE FINALE

 

 

 

Informari

REZULTATE PRELIMINARE EXAMEN DE ABSOLVIRE LICENȚA UEFA B BUCUREȘTI 2021

Contestațiile se depun în data de 05 iulie 2021. Contestațiile vor fi depuse în scris sau pe adresa de e-mail sfa@frf.ro, datate, semnate și înregistrate la registratura FRF.

» detalii

EXAMEN LICENȚA UEFA B

 Locul de desfășurare a examenului practic este stadionul PROGRESUL SPARTAC.

Adresa: Intrarea Vrabiei nr.30, sector 4, București.

» detalii

ANUNȚ!!!

 Datorită deciziei C.N.S.U. ca Municipiul București să intre în scenariul roșu începând cu data de 8 martie 2021, datorită creșterii de până la 3,05/1000, Federația Română de Fotbal prin departamentul SFA a fost nevoită să ceară în scris avizul D.S.P. București pentru desfășurarea examenului de admitere pentru Licența UEFA B prevăzut în perioada 10-12 martie 2021.

» detalii

EXAMEN LICENȚA UEFA B

Examenul de admitere va începe în data de 10.03.2021, ora 09:00. Solicităm tuturor candidaților prezența cu minimum 30 de minute înainte de ora planificată pentru începerea examenului, conform

» detalii

ANUNȚ!!!

  Vineri 05.03.2021 este ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere la Licența UEFA B

» detalii