Licenta > Licenta PRO

LICENTA PRO (antrenori principali la echipe profesioniste A) 

La data de 24 februarie 2014 va începe primul modul teoretic al cursului pentru Licenţa UEFA PRO.

Dosarele se vor depune începând cu data de 20 mai 2013. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este de 13 decembrie 2013.

CURSUL ESTE ALACATUIT DIN MAI MULTE MODULE:

 - Modului I: 24 - 25 februarie 2014

 - Modului II: 03 martie 2014

 - Modulul III: 10 - 11 martie 2014

 - Modulul IV: 17 - 18 martie 2014

 - Modulul V: 22 - 25 aprilie 2014, Nyon

 - Modulul VI: 29 - 30 septembrie 2014

 - Modulul VII: 27 - 28 octombrie 2014 

 - Modulul VIII: 15 - 18 decembrie 2014

 - Modul XI: 23 - 24 februarie 2015

 - Modul XII: 02 - 03 martie 2015

 - Modul XIII: 09 - 10 martie 2015

 - Modul XIV: 06 - 07 aprilie 2015

 - Modul XV: 04 - 06 mai 2015 

 - Modul XVI: 18 - 20 mai 2015 

 - Modul XVII: 25 - 26 mai 2015

 - Modul XVIII: 01 - 03 iunie 2015

 - Modul XIX: 15 - 19 iunie 2015

Pentru ca un antrenor sa fie inscris la cursul pentru obtinerea licentei „PRO”, curs care cuprinde 240 ore, 120 teoretice si 120 practice, in mod obligatoriu trebuie sa indeplineasca urmatoarele:

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

 • Posesor al licenţei UEFA A cu experienţă profesională de trei ani efectiv, la una sau mai multe echipe.
 • Interviu la care va fi evaluat prin calificativ de trecere (admis / respins).

DOSARUL VA CUPRINDE OBLIGATORIU URMATOARELE:

 • Cerere tip (cerere inscriere curs "PRO" - in format doc - se salveaza pe hard disc cu click dreapta si Save Target As..., se printeaza si se completeaza.) , in care se specifica limba strãina pentru care opteaza;
 • Carnet de antrenor, cu viza anuală la zi şi copia xerox a acesteia.
 • Antrenorii posesori al licenţei UEFA A vor trebui să prezinte un document oficial (adeverinţă) care să ateste faptul că au antrenat efectiv timp de trei ani la una sau mai multe echipe.
 • Prezentarea cărţii de identitate în original şi copie xerox după acesta.
 • Dovada medicală care atestă că este sănătos clinic şi este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă (Centru de Medicină Sportivă).
 • Cerificat medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihic.
 • Două fotografii tip buletin.
 • Dosar plic. 

 CRITERII DE DEPARTAJARE:

 • Experienţa  sportivă, cât şi unde a activat ca jucător.
 • Experienţa de antrenor, cât şi unde au activat, promovări şi performanţe sportive (campionate, cupe, titluri de juniori); Promovări de juniori la echipele de seniori şi la echipele naţionale de juniori.
 • Conform art. 28 pct. 9 din Convenţia UEFA de Recunoaştere Reciprocă a Calificării Antrenorilor  cu referire la jucătorii profesionişti de carieră îndelungată: „Un jucător profesionist de carieră îndelungată, care a activat timp de cel puţin cinci ani ca profesionist în cadrul unei divizii de top a unei asociaţii membre FIFA şi de cel puţin 20 de ori pentru echipa naţională A, poate înainta cerere scrisă către Consiliul Jira, pentru a fi exceptat de la condiţia de a acumula un an de experienţă ca antrenor titular de diplomă UEFA A înainte de a fi admis la cursul de diplomă UEFA PRO.
 • Titluri de studiu.
 • Nota finala obţinută la licenta UEFA A.
 • Participări la cursuri de perfecţionare (prezentarea atestatelor).
 • Activitate ca lector la cursuri de perfectionare sau la cursuri organizate de SFA.Nu pot fi admişi :

    - candidaţii care în stagiunea sportivă 2011/2012 şi în cea în curs au fost suspendaţi pentru mai mult de 90 de zile.

    - candidaţii care în ultimele 3 stagiuni sportive au fost suspendaţi, chiar şi în forma discontinuă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Vor fi de asemenea, excluşi de la curs, participanţii care în timpul cursului vor fi suspendaţi pe o perioadă mai mare de 90 zile.

Notă:

În cazul menţinerii egalităţii şi după aplicarea criteriilor de departajare menţionate, alegerea candidatului admis se va face în funcţie de palmaresul de antrenor.

Cerinte (UEFA si Comisia Tehnica a FRF):  

     - achitarea taxei de aproximativ 4000 euro, in doua rate, prima pana la inceperea cursului, a doua pana la inceperea partii practice  
     - frecventa minimum 80%  
     - intocmirea unui raport pe baza unei grile in urma unei vizite cu scop profesional de 5-7 zile la un club european de top  
     - promovarea examenelor teoretice si practice  
     - dovedirea competentei de a analiza un joc de top  
     - antrenorul trebuie sa aiba o conduita exemplara, imagine, mentalitate, confidentialitate, pe intreaga durata a cursului
     - promovarea examenului pentru evaluarea progresului facut pe perioada cursului in privinta insusirii unei limbi de circulatie europeana.
 

In conformitate cu recomandarile UEFA, valabilitatea tuturor licentelor (B, A, PRO) este de maximum 3 ani. De altfel, aceasta este inscrisa pe card; pentru reinnoirea licentei este obligatorie efectuarea a minimum 15 ore de actualizare a cunostintelor, testare si bineinteles continuitate practica

Informari

ÎN ATENȚIA ANTRENORILOR A CĂROR LICENȚA UEFA VA EXPIRA PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2017, inclusiv!

ÎN ATENȚIA ANTRENORILOR A CĂROR LICENȚA UEFA VA EXPIRA PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2017, inclusiv!

Școala Federală de Antrenori vă aduce la cunoștință faptul că în luna ianuarie NU se va mai organiza cursul pentru reînnoirea licențelor UEFA.

» detalii

Materiale Didactice

MATERIALE DIDACTICE

În curând o să reîncepem publicarea de materiale didactice pe specializările regăsite în activitatea Școlii Federale de Antrenori.

Pentru a putea accesa materialele publicate, trebuie să fiți membru al paginii materiale-sfa.frf.ro

» detalii

CURS PERFECȚIONARE POSESORI LICENȚA UEFA PRO_15 DECEMBRIE 2017

            În data de 15 decembrie 2017» detalii

Examene Finale UEFA A - sesiunea de primăvară 2017

Examene Finale UEFA A - sesiunea de primăvară 2017

 

» detalii

REZULTATE FINALE CURS LICENȚĂ UEFA A - sesiunea de toamnă 2017

 REZULTATE FINALE CURS LICENȚA UEFA A - Sesiunea de toamnă 2017

Atașate sunt REZULTATELE FINALE ale admiterii la cursul de licență UEFA A - sesiunea de toamnă 2017.

Calendarul cursului de licență UEFA A - sesiunea de toamnă:

» detalii

CURS LICENȚA UEFA A - sesiunea de toamnă

 CURS LICENȚĂ UEFA A - sesiunea de toamnă 2017

Primul modul al cursului de licență UEFA A se va desfășura în perioada 25 - 29 septembrie 2017.

Locația: Sala Nicolae Dobrin din incinta Casei Fotbalului.

Ora: 10.00 dimineața.

» detalii

REZULTATE PROVIZORII LICENȚA UEFA A – SESIUNEA DE TOAMNĂ 2017

REZULTATE PROVIZORII LICENȚA UEFA A – SESIUNEA DE TOAMNĂ 2017:

» detalii